Water

НАЈДОБРИ РЕШЕНИЈА ЗА
ЧИСТА ВОДА ВО ДОМОТ

BWT_Family_Kitchen_Mood02.jpg

BWT Woda-Pure

Чиста и перфектно хигиенска вода за пиење во вашиот дом

BWT_MMW_Sporty_Woman_Mood06.jpg

Бокали

Wasserhahn_Urban_Trinkglas_011_001.jpg

AQA total Energy на BWT квалитетна вода без бигор со важни минерали

ПОНУДА НА
МЕСЕЦОТ

Комплетно решение: Кујнска батерија Genebre – Шпанија, со BWT Woda Pure филтри со цени од 26.087 денари.

*понуда за: Genebre чешма, BWT Woda- Pure Clear единечна глава за филтрирање, BWT Woda-Pure Clear Mineralizer S единечен филтер, комплет монтажа и делови за монтажа.

Повеќе за производите

Чешма со филтри за вода BWT

ТРАНСФОРМИРАМЕ СЕКАКОВ ВИД НА ВОДА ВО НАЈДОБРА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ.
Најдобрата технологија ефикасно:

99,9%

99,9%

ОТСТРАНУВА ТЕШКИ МЕТАЛИ

ОТСТРАНУВА ХЛОР И ХЛОРИДИ

99,9%

ОТСТРАНУВА БАКТЕРИИ И ШТЕТНИ ЗАГАДУВАЧИ