Water

НАЈДОБРИ РЕШЕНИЈА ЗА
ЧИСТА ВОДА ВО ДОМОТ

DSC_0259_cm.jpg

Филтрација на вода 

Чиста и перфектно хигиенска вода за пиење во вашиот дом

ПОНУДА НА
МЕСЕЦОТ

Комплетно решение: Кујнска батерија Genebre – Шпанија, со BWT Woda Pure филтри со цени од 26.087 денари.

*понуда за: Genebre чешма, BWT Woda- Pure Clear единечна глава за филтрирање, BWT Woda-Pure Clear Mineralizer S единечен филтер, комплет монтажа и делови за монтажа.

Повеќе за производите

Чешма со филтри за вода BWT

ТРАНСФОРМИРАМЕ СЕКАКОВ ВИД НА ВОДА ВО НАЈДОБРА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ.
Најдобрата технологија ефикасно:

99,9%

99,9%

ОТСТРАНУВА ТЕШКИ МЕТАЛИ

ОТСТРАНУВА ХЛОР И ХЛОРИДИ

99,9%

ОТСТРАНУВА БАКТЕРИИ И ШТЕТНИ ЗАГАДУВАЧИ