top of page
ХИГИЕНА ДЕЗ

ХИГИЕНА И ДЕЗИНФЕКЦИЈА

BEWADES UV СИСТЕМИ

BWT КОНЦЕПТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

БЕЗ ХЕМИКАЛИИ. 
УВ СВЕТЛИНАТА ГИ УНИШТУВА БАКТЕРИИТЕ БЕЗ ХЕМИКАЛИИ.

Вода за пиење е најважната храна за луѓето, затоа водата е строго контролирана со државни прописи и стандарди за да ги заштити конзументите од болести и да обезбеди нивна благосостојба. Најважниот услов секогаш е водата да биде без патогени микроорганизми и да не претставува ризик по здравјето на луѓето. Со продуктите од серијата Bewades, BWT имплементира.
 

процес што врши дезинфекција без употреба на штетни хемикалии, со УВ светлина.

Дезинфекција значи 99,99% намалување на патогените микроби кои се присутни во вода. По изложеност на УВЦ светлина со доза од 400J/m² генетските информации (ДНК) на бактериите и микроорганизмите се оштетуваат до таа мера, што не се во можност да се репродуцираат а со тоа и да „убиваат“. Не се генерираат штетни нуспроизводи, и нема промена во хемиските карактеристики на водата, ниту на вкусот, бојата и мирисот!

BWT Bewades Blue.jpg

УВ-СВЕТЛИНАТА ПРИРОДНО ГИ УНИШТУВА БАКТЕРИИТЕ

Copyright BWT 2020

0381BWT_17.8.16_KarinLohbergerPhotography_less pink.jpg

Copyright BWT 2020

ПРЕПОРАЧАНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИВАТНИ ДОМОВИ, БАЗЕНИ ЗА ПЛИВАЊЕ И СПА ОБЈЕКТИ, АПАРТМАНИ И КАНЦЕЛАРИИ, ПРОЦЕСИРАНА ВОДА

Продажба: Енекс Гроуп Инженеринг

Монтажа: Енекс Гроуп Инженеринг

Сервис: Енекс Гроуп Инженеринг

Гаранција: 1 година

Фреквенција на замена на филтри: по индикација

Цена: Побарајте понуда - контакт

bottom of page