top of page

ПРАВНА НАПОМЕНА

Фотографиите поврзани со производите на BWT се во сопственост на BWT. Енекс гроуп инженеринг како овластен дистрибутер на производите на BWT има право да ги користи за оваа веб страница. Се забранува користење или употреба на овие фотографии без согласност на сопственикот:

BWT Holding GmbH 

Walter-​Simmer-Straße 4

A-​5310 Mondsee

E-​Mail: office@bwt-​group.com

T.: +43 6232 5011-​0

bottom of page