КОРИСНИЧКА ПОДДРШКА

МОНТАЖА

Најсовремената технологија на BWT на едноставни и лесни за употреба апарати за третман на вода во домаќинствата овозможуваат едноставна и брза монтажа од страна на водоинсталатер. Енекс гроуп инженеринг обезбедува услуга и на монтирање и инсталација и на помалите и поедноставните модели за третман и филтрација на вода. Замената на филтрите кај овие уреди е мошне едноставна и може да се прави од самите корисници според дадените упатства.

 

Нашите експерти за BWT системите, имаат искуство и обуки потребни за да се изврши беспрекорна инсталација и пуштање на сите системи за третман на вода. 

 

СЕРВИС И ЗАМЕНА НА ФИЛТРИ

Најдобрата светска експертиза на BTW, вложувањата во иновации и технологии, создаваат продукти со врвен квалитет кој обезбедува оптимален квалитет на вода за сите области и во различни опкружувања, при тоа обезбедувајќи највисоко ниво на безбедност, хигиена и здравје на водата како еликсир на животот.

Како официјален дистрибутер на производите на BWT, Енекс гроуп инженеринг врши сервис и обезбедува резервни делови и соодветни филтри за продуктите за третман на вода. 

Искусниот тим на инженери на Енекс гроуп инженеринг нуди високо квалитетни услуги за советување, проектирање, изведба, монтажа, одржување и сервис на врвни технологии за прочистување и филтрација на вода. 

Промената на филтри на уредите во домаќинството е едноставна и лесна и може да ја направи сам корисникот според дадените упатства, а тимот на Енекс секогаш е тука да ја даде својаат поддршка за сите барања на корисниците.

ПОБАРАЈТЕ СОВЕТ ИЛИ ПОНУДА ЗА НАЈДОБРО РЕШЕНИЕ

Експертизата на инженерите од Енекс гроуп инженеринг ви е на располагање за да ги утврди точните потреби за чиста вода според потребите на вашиот стан или куќа, природата на вашиот бизнис, постојните инсталации, посакуваните резултати и да ви помогне во избор и имплементација на најдоброто решение во рамки на вашиот буџет.

Закажете состанок или доколку веќе имате одбрано решение побарајте понуда на contact@eneks.mk .

Телефон за контакт :

+389 2 512 8887

Побарајте понуда!

Барањето е испратено!

 
 

ЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

Зошто да користам филтрирана вода, кога ми е посигурно да купувам вода во пакување?


Вода за пиење е најважната храна за луѓето, затоа водата е строго контролирана со државни прописи и стандарди за да ги заштити конзументите од болести и да обезбеди нивна благосостојба. Најважниот услов секогаш е водата да биде без патогени микроорганизми и да не претставува ризик по здравјето на луѓето. Водата во пакување е чиста, но низ целиот синџир од полнење на водата додека таа да стигне во вашиот дом, подложна е на многу можности за контаминација доколку не се чува и складира правилно (на земја, изложеност на сонце, оштетување на пакувања).

Затоа користењето на вода од чешма е најсигурна опција кон нула отпад и заштита на природата.

Иако водата од градските водоводи во Македонија генерално е здрава и бактериолошки исправна за пиење, често граѓаните заради сигурност и подобар вкус купуваат вода од шише.

Системите за филтрација на вода овозможуваат чиста и сигурна вода за пиење од чешмата во вашиот дом. Бројните можности што ги нудат системите на BWT за прочистување, отстранување на мирис, минерализација, сосема ја елиминираат потребата од купување на вода во шише. Доколку си полните вода и ја носите со себе, каде и да одите, дополнително давате свој придонес во заштитата на животната средина.

Се повеќе расте свесноста за потребата од намалување на отпадот, а системите за филтрација на вода ви овозможуваат да пиете здрава и квалитетна вода директно од чешмата во вашиот дом или да го подготвите најдоброто кафе и чај. Користењето на системи за филтрација на вода кои го елиминираат бигорот и цврстите честички дополнително штедат средства за отстранување на бигор, се штеди енергија при загревање на бојлер и директно влијаат врз намалување на емисијата на CO2.
Дома имам диспанзер за вода и доставувач кој ми носи вода во стакло кога ќе се потроши. Зошто да одберам систем за филтрација на вода за пиење?


Неправилната употреба и нередовно чистење на диспанзерот за вода, особено во домашни услови, може да предизвика развој на различни микроорганизми и наслаги кои може да бидат штетни по здравјето. При конзумирање на прочистена, филтрирана, но проточна вода овие опасности се минимизирани. Дополнително, трошоците при користење на продуктите на BWT третман на вода значително се пониски од купувањето на вода за диспанзери. Со користење на водата од чешма, третирана со врвната технологија на BWT, добивате чиста и здрава вода од вашата чешма, без притоа да ја загадуваме околината.

Имајте предвид, дека и со доставата на вода во вашиот дом и транспортот влијае врз емисијата на CO2. Да бидеме одговорни и за нашето здравје, за здравјето на нашето семејство, но и за животната средина.
Во поголемите населени места според официјалните податоци водата е исправна и добра за пиење и од градскиот водовод. Каква разлика ќе направи систем за прочистување на вода?


Водата од градските водоводи е исправна за пиење, но често заради поголемо количество за хлор има непријатен мирис и не ги задоволува вкусовите на потрошувачите. Со системите за третман на вода на BWTосвен што се отстрануваат микроорганизмите и ситни честички, се отстранува и непријатниот мирис, а постои и опција за збогатување на вкусот и квалитетот на водата за пиење од вашата чешма, така што задоволството од вкусна, здрава и чиста вода, може да го имате секогаш во вашиот дом.

Системите пак за третман на вода кои ја омекнуваат тврдата вода, односно го отстрануваат бигорот освен што обезбедуваат квалитетна вода за пиење, овозможуваат и заштита и долговечност на апаратите од бигор, штедат електрична енергија, а кафето и чајот имаат неповторлив вкус. Водата која не е тврда обезбедува и подобар квалитет на испраните алишта, но и одличен третман на кожата и косата во вашиот дом.
Зошто ми е потребна филтрирана и пречистена вода и во бањата? Дали е доволно да ја филтрираме само водата за пиење?


Со третираната вода во бањата си обезбедувате себе си и на вашето семејство врвно уживање во капењето – косата и кожата се помеки. Дополнително алиштата испрани во вода во која нема бигор се помеки, а апаратите во домаќинството како бојлери за топла вода, машини за перење и слично траат многу подолго и штедат енергија.
Дали филтрираната вода е безбедна за бебиња или мора да се преврива?


Филтрираната вода е безбедна за бебиња, сепак од вашиот став зависи дали ќе ја превривате.
Дали може да се полеваат цвеќиња со филтрирана вода или тоа не е препорачливо?


Да, може.

ПОТРЕБА ОД ЧИСТА ВОДА ОД ЧЕШМА

Колку години гаранција имаат производите?


Гаранцијата на сите BWT производи е 12 месеци, а за омекнувачите на вода може да добиете и продолжена гаранција доколку одберете еден од нашите сервисни планови за одржување. За сите детали видете ја литературата испорачана со Вашиот BWT производ или едноставно контактирајте нѐ нашите телефони.
Дали треба да се прават посебни инсталации и интервенции на постојната во домот за да може да се користат филтрите за вода?


За филтрите кои ја третираат водата на местото на потрошувачка PoU најчесто не се потребни посебни инсталации и интервенции на постојната инсталација во домот. Секако и за системите кои бараат промена или адаптација на дел од инсталацијата нудиме целосно решение и изведба.
Дали може да се бира модел на користење на нефилтрирана и филтрирана вода? Како се регулира тоа?


Кај двата начини на филтрација и на местото на потрошувачка и во влезната единица во домот, корисникот може да бира дали сака да користи третирана или нетретирана вода. При филтрација и омекнување на влезот во објектот тоа се прави со бајпас, а на местото на потрошувачка изборот се прави со специјална чешма (батерија). Секако препорачуваме кога користите вода за технички потреби, како што е наводнување на градина, цвеќиња да користите нетретирана вода заради заштеда на трошоци.
Кој врши монтажа на производите?


Едноставните системи за третман на водата може да ги инсталира секој водоводџија. Додека пак, посложените системи се инсталираат од страна на обучени специјалисти на нашата компанија, Енекс гроуп инженеринг.
Дали се погодни производите за во викендици или станови каде што се престојува повремено?


Најголем дел од производите се погодни за користење насекаде без разлика од намената на објектот, но сепак постојат филтри за третман на вода кај кои не смее да има прекин во користењето поголем од три недели, во тој случај треба да се замени кертриџот.
Која е предноста на BWT производите од слични производи на пазарот?


Постојат повеќе предности, но главна предност во однос на другите производи за третман на вода на пазарот се огромното искуство, иновативните технологии, експертизата и високиот квалитет на производите кои се клучни за BWT да биде Европски лидер за водни технологии.
Дали е потребна нова чешма која одговара на уредот или може да се постави на постојната чешма?


Уредот може да се постави на секоја чешма, но за поекономично користење на филтерот и негов подолг век на користење предлагаме да се вгради специјална чешма со која може да се избере дали ќе се користи филтрирана или нефилтрирана вода. Енекс нуди целосно решение и во овој случај.
Дали има некакви ограничувања каде не може да се користат овие уреди?


Не, нема ограничувања. Јавете за подетални информации и за конкретно прашање.
Често снемува вода во нашиот град, а кога ќе дојде е како заматена. Дали прочистувачите за вода го решаваат овој проблем?


Да, во зависност од причината на заматување BWT има повеќе производи кои го решаваат овој проблем, а кои може да ги добиете кај нас.
Дали уредите ја топлат или ладат водата?


Не, уредите на BWT се за третман на водата, не се за греење и ладење. Нашата компанија, Енекс гроуп инженеринг може да ви понуди други производи и решенија за греење и ладење на водата, заедно со решенијата за третман на водата.
Имам намера да градам куќа, во која фаза е најдобро да се предвиди / имплементира решение за третман на вода?


Најдобри резултати и заштеда на време и трошоци е секако доколку се предвиди и планира системот за третман на вода уште на почеток во фазата на проектирање на водоводните инсталации. Побарајте нѐ за детали.
Дали може да се постави уред омекнување на водата во готова бања или се потребни интервенции? Дали може и бојлер и чешма и машина за перење да бидат приклучени на ист уред за омекнување?


Не можеме да генерализираме во ваков случај, но со задоволство би ја процениле состојбата во Вашиот дом. Секој објект секоја бања се различни, најдобро би било кога нашата екипа би направила снимање на бањата и даде мислење дали е можна инсталација на омекнувач.
Колку време е потребно за монтажа на уредите?


Во зависност на големината и местоположбата на уредите потребни се 3 до 4 часа за нивна монтажа.
Колку време е потребно за замена на филтер во кујна?


Постапката за замена на филтерот во кујна е лесна и брза и трае не повеќе од 5 минути.
Решение за прочистување на вода за базен во викенд куќа?


Нудиме комплетна програма на производи за третман на вода за базени од BWT за сите намени и големини. Повелете, побарајте нѐ за повеќе информации.
Каде се произведуваат уредите?


BWT производите се произведени во фабриките на BWT во Австрија, Германија, Швајцарија и Франција.
Дали има апликација преку која може да се следи квалитетот на вода и перформансите на системите?


Се разбира. Во чекор со потребите за паметен дом, голем дел од производите на BWT можат да се поврзат и да контролираат преку посебна интернет апликација.

ПРОИЗВОДИ

Колку често се менуваат филтрите?


Менувањето на филтрите зависи од квалитетот на водата која се третира исто и од количината на вода што се третира, како и од типот на филтер кој ќе се одбере. Со нормална употреба на вода за домаќинства се менуваат на околу 6 месеци.
Што се случува со честичките кои се задржуваат на филтрите – дали се враќаат во отпадна вода или остануваат на филтерот до неговата промена?


BWT има програма на филтри за вода со повратно перење (само-перачки филтри) каде честичките се исфрлаат во отпадната вода.
Која е цената на филтрите?


Цената зависи од димензијата и протокот на филтрите. Побарајте нѐ за детални информации.
Кој ги заменува филтрите?


Филтрите може да ги замени секој водоинсталатер или на повик или по договор нашата екипа за одржување.
Дали има некој аларм или индикатор кој покажува дека треба да се замени филтерот?


Да, има. Секој уред за третман на вода има сигнализатор за промена на филтер.
Каде се произведуваат филтрите?


Во нашата понуда вклучуваме исклучиво BTW филтри кои се произведуваат во Австрија и Германија.
Како се пакувани?


Филтрите се пакувани во оригинално фабричко пакување во картони. Не постои можност за добивање на отпакувани т.е. „рефус“ филтри.

ФИЛТРИ

Кои се цените на производите?


Детални информации за цените и перформансите на нашите производи може да ги добиете во нашите канцеларии или побарајте нѐ на нашите контакт телефони.
Каде може да направам споредба на цените?


Детални информации за цените и перформансите на нашите производи може да ги добиете во нашите канцеларии или побарајте нѐ на нашите контакт телефони.
Дали се плаќа монтажа и сервис?


Во зависност од типот на уредот кој го купувате монтажата може да не е вклучена и да се плаќа дополнително, додека сервисот во гарантниот рок е бесплатен.
Како може да се плати?


Уплатата се врши преку банка (електронско банкарство) на жиро сметка, на ПОС терминал на рати.
Дали е овозможено плаќање на рати?


Да, може да се плаќа на рати со кредитна картичка.
Дали може да се плати и нарача онлајн?


Побарајте нѐ за понуда и детали.
Дали вршите испорака на производите?


Да, вршиме испорака на производите до вашиот дом.

НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ